POLYTHESE POLYBRANCH

Polythese Polybranch

WOWEN POLYESTER VASKÜLER GREFTLER

  • Aortik arch ve torasik aort onarımı veya replasmanı için tasarlanmış geniş greft yelpazesi
  • Ek perfüzyon hattı için tek yan dal mevcuttur
  • Çevresel dilatasyona karşı iyi direnç
  • Düşük gözeneklilik

Polybranch®: yan dal, 30 cm uzunluk, iki çapta mevcuttur

  • Güvenilirliği artırarak ve operasyon süresini azaltarak cerrahi tekniği kolaylaştırır
  • ECC’nin antegrad akış oluşturmasına yardımcı olur
  • ECC kanülleri için uygundur

Düşük gözeneklilik

  • <10ml / dak / cm² / 120 mmHg
  • İyileştirilmiş hemostaz

*Formaldehit ve glutaraldehit içermez

Lateks: Hayır

DEHP: Hayır

Biyolojik veya hayvansal ürün: Evet

Pirojenik değil: Evet