FOTO 1,2,3 aynı

Dacron Vasküler Greftler

Kardiyovasküler Cerrahi

FOTO 8

Karotis Patch

Kardiyovasküler Cerrahi

FOTO 9

Embolektomi Kateteri

Kardiyovasküler Cerrahi

FOTO 10

Ven Stripper (Ven Soyucu)

Kardiyovasküler Cerrahi

sg

Sternum Örtüsü

Kardiyovasküler Cerrahi