POLYTHESE POLYARCH

Polythese Polyarch

WOVEN POLYESTER VASKÜLER GREFTLER

  • Aortik arch ve torasik aort onarımı veya replasmanı için tasarlanmış geniş greft yelpazesi
  • Ek perfüzyon hattı için tek yan dal mevcuttur
  • Çevresel dilatasyona karşı iyi direnç
  • Düşük gözeneklilik

Özellikler:

  • Polyarch®: 3 veya 4 dallı tasarımlar
  • Emboli, inme riskinde azalma
  • Potansiyel vaka süresini azaltma
  • Minimal nörolojik kusur riski

Düşük gözeneklilik

<10ml / dak / cm² / 120 mmHg

İyileştirilmiş hemostaz

Formaldehit ve glutaraldehit içermez

Ürün Kodları: PARXXXXXX