DIALYKIT

Dialykit

Dialykit, orta ve uzun süreli hemodiyaliz için internal juguler vene yerleştirilen 2 ayrı silikon kateterden oluşur. Kateterler tamamen radyoopaktır ve distal uçtan 10, 20 ve 30 cm’de işaretlere sahiptir. Distal uçta, kateterlerin geliştirilmiş akış hızı için 5 yanal gözü (25 mm’nin üzerinde) vardır. Kateterler, 2 standart soyulabilir kanül introdüser aracılığıyla yerleştirilir.

Dialykit’in çıkarılabilir proksimal ucu şunları sağlar:

 • Kateterlerin retrograd tünellenebilmesi
 • Uzunluğun doktor tarafından ayarlanabilmesi

Kateterin proksimal ucu hasar görür ise, mavi göbekli (venöz kateter) 2820.01 kodlu bir tamir kiti veya kırmızı göbekli (arteriyel kateter) 2820.02 kodlu bir tamir takımı ile değiştirilebilir.

Dialykit, aşağıdakileri içeren bir kit ile sunulur:

 • 2 radyoopak silikon kateter (Ø 2.0 x 3.2 mm, 40 cm uzunluğunda)
 • 2 adet ponksiyon iğnesi (Ø 1,06 x 1,26 mm – 18 G – 70 mm uzunluğunda)
 • 2 adet soyulabilir introdüser (kod 1129.10 tipi) J kılavuz telli (53 cm uzunluğunda)
 • Kateter tünelleme için 1 adet aparat (kod 658.10 tipi)
 • 2 Dermafilm (şeffaf yapışkan film) kodu 38.15.20
 • 2 enjeksiyon kapağı (kod 891.00)
 • 2 şırınga (10 ml)
 • 4 hipodermik iğne (21 G ve 18 G – 38 mm uzunluğunda)
 • 2 neşter

 

 • Doktor tarafından uzunluk ayarlanmadan önce komple kateter için doldurma hacmi + silikon proksimal alan (klempleme yeri) 1,90 ml’dir.
 • Kateterin uzunluğu kısaltılırsa, 10 cm’lik silikon kateterin 0,30 ml’lik bir doldurma hacmini temsil ettiğini unutmayın.
 • Tam kateter için akış hızı (ISO 10555’e göre yerçekimi ile ölçülmüştür) 195ml/dk’dır.

Dialykit

KOD KILAVUZ TEL GİRİŞİM İĞNESİ GİRİŞİM İĞNESİ GİRİŞİM İĞNESİ KATETER KATETER KATETER KATETER DESİLET İNTRODUSER
UZUNLUK (cm) İÇ ÇAP (mm) DIŞ ÇAP (mm) UZUNLUK (mm) İÇ ÇAP (mm) DIŞ ÇAP (mm) UZUNLUK (cm) ÇAP (Fr) ÇAP (Fr)
2206.30 53 1.06 1.26 70 2.0 3.2 40 9.6 10
2206.30