VYGOCARD

Vygocard

Vygocard 2,  santral venöz kateterin distal ucunun konumunun radyografik olmayan, gerçek zamanlı kontrolü için kullanılan bir intrakaviter EKG elektrot sistemidir.

Bu yöntemin radyolojik yönteme göre en büyük avantajı hastanın ve hekimin radyasyon ışınlarına maruz kalmamasıdır. Vygocard 2, salin solüsyon (tuzlu su çözeltisi) akışı sayesinde elektrik sinyali ileten bir intrakaviter elektrot görevi görür. Kateterin distal ucu yer değiştirdikçe, yüzey elektrotu görevi görür ve böylece P dalgasının morfolojisinin değişimi, kateterin yerleştirilmesi sırasında gerçek zamanlı olarak analiz edilebilir. Bu morfoloji varyasyonu, kateterin distal ucunun konumu ile ilişkilidir. P dalgasının maksimum amplitüdü, kateterin superior vena cava ile sağ atriyum arasındaki bağlantıya ulaştığı anlamına gelir. Herhangi bir santral venöz kateter 3Fr’e eşit veya daha büyük bir çapa sahipse, atriyal-kava bileşkedeki konumunu ayarlamak için intrakaviter EKG yöntemi kullanılabilir.

Not:

P dalgasından önceki negatif sapma, kateterin çok derine yerleştirildiğini ve distal ucun hastanın sağ atriyumu içinde olduğunu gösterir.

Kalp pili olan hastalarda kalıcı stimülasyonda ve atriyal fibrilasyon durumunda bu tekniğin kullanılması zordur.