QIMONO SPIKE B

Qimono Spike B

Qimono Spike B

Kod 7218.01: İntravenöz solüsyon torbalarına sıvıları aspire etmek veya eklemek için Qimofemale ile donatılmış uçtur. Pediatrik IV torbalarda da kullanılabilir. Uç, infüzyon torbasını delerken Qimofemale, sıvıların aseptik bir şekilde aspire edilmesine veya eklenmesine izin veren kapalı ve korumalı bir sistemdir.

Kod 7218.11: Qimofemale, tek yönlü valfli sivri uçtur. Bu sivri uç, yalnızca I.V.’den gelen sıvının aspirasyonu için tasarlanmıştır. Ancak torbaya sıvı eklenemez. Böylece I.V.’ solüsyonun kontaminasyonunu önler.

Qimofemale çok amaçlı, kapalı, iğnesiz, küçük boyutlu bir IV. bağlantı cihazıdır.