QIMOHARPOON

Qimono Katalog

Qimoharpoon

Qimoharpoon, yüksek riskli ilaçların sulandırılması ve geri çekilmesi için tasarlanmış bir cihazdır. Qimoharpoon ile toz halindeki ilaçları veya liyofilizatları çözmek ve aynı şişeden bir şırınga ile ilaçları tekrar tekrar çekmek mümkündür.

Qimoharpoon, bir balona (50 cc hacim) bağlı metalik bir tüpe (hava giriş cihazı olarak işlev gören) sahip iğnesiz bir cihazdır. Balonun işlevi, flakondan toksik buhar emisyonunu önlemek ve kapalı bir sistemde basıncı eşitlerken enjeksiyon ve ilaç aspirasyonuna izin vermektir.

Qimoharpoon:

Flakon/şişe tıpasını delen ve flakondan çıkarılamayan zıpkın şeklinde bir sivri uç mevcuttur. Kanca ucu üzerinde, sulandırma için sıvının enjeksiyonunu kolaylaştıran ve nihai sulandırılmış çözeltinin hazırlanmasına izin veren bir açıklık bulunur. Bu açıklıktan, kanca uç, şişenin kapağında durduğu sürece hassas bir şekilde ilacın son damlalarına kadar çekilmesine olanak sağlar.

Steril hava ile doldurulmuş, balona bağlı bir hava giriş cihazı olarak hareket eden mobil metalik borudur. Bu metalik tüp şişenin* dibine itildiğinde, basınç eşitlenecek ve zehirli buharlar balonun içinde hapsedilecektir.

Şişenin kapağından sızabilecek sıvılarla herhangi bir kontaminasyonu önlemek için sivri ucun tabanı ile şişenin boynu arasında sıkı bir koruyucu kapak mevcuttur.

Kod 7213.02: Qimoharpoon – Maksimum 9 cm yüksekliğe sahip şişeler için uyarlanmıştır.
Kod 7213.01: Qimoharpoon S – Maksimum 6 cm yüksekliğe sahip şişeler için uyarlanmıştır.

*Cihazın nasıl çalıştığını tam olarak anlamak için lütfen kutuda verilen kullanım talimatlarını okuyun.