QIMOPUMP

Qimono Katalog

Qimopump

Qimopump, IV uygulama setleriyle (pompalar veya yerçekimi uygulaması için) kullanılan Qimofemale portları ile donatılmış çok yönlü bir konektördür.

Qimopump, kapaklı bir havalandırma portu ile sivri bir uça sahiptir. Qimofemale konektörlerle donatılmış bir, iki veya dört yan portlu olabilir.

Qimopump’ın distal ucu, IV infüzyon torbalarının sivri ucuyla uyumludur.

Kod 7227.101: Qimopump 2V – Qimofemale konektörlü tek yan bağlantı noktalı Qimopump.

Kod 7227.201: Qimopump 3V – Qimofemale konektörlü iki yan bağlantı noktalı Qimopump.

Kod 7227.401: Qimopump 5V – Qimofe konektörlü dört yan bağlantı noktalı Qimopump.

Qimofemale çok amaçlı, kapalı, iğnesiz bir bağlantı cihazıdır.

PE kaplı PVC uzatma hattıdır.

Tüp, 3 katmandan yapılmıştır. Dış katman PVC, iç katman katkı maddesi içermeyen Polietilen, yüksek kimyasal inertlik gösteren malzeme ve ara katman Etil Vinil Asetattır.

Bu yapı, ilaçlarla etkileşimi ve plastikleştiricilerin PVC’den uygulanan çözeltilere sızmasını en aza indirmeye izin verir.