ROTEM SIGMA TROMBOELASTOGRAM CİHAZI

Rotem Sigma Tromboelastogram Cihazı

Koagülasyonun viskoelastometrik ölçüm yöntemlerinden olan Rotasyonel Tromboelastometri (ROTEM), fibrin oluşumundan pıhtı erimesine kadar geçen koagülasyon süreçlerini görsel olarak değerlendirme imkanı sağlamaktadır.

Kapalı, kullanımı kolay bir sistemdir.

  • Otomatik sistemdir— test hazılığı ve pipetlemeye işlemi gerektirmez.
  • Örnek tüpü doğrudan kartuşa uyumludur, kanın elle temasını önler.

Rotem, hemostaz hakkında kapsamlı bilgi elde etmemizi sağlar. Sonuç almak için gereken zaman: ~ 10-15 dakika.

ROTEM sigma analiz cihazı tam kan örneklerinin pıhtı esnekliğindeki kinetik değişiklileri ölçer. Pıhtı durumu parametrelerinin ölçülmesiyle kantitatif ve kalitatif değerlendirme sunar.

Hasta başı ölçümünde yapılan analiz, hiperfinoliziz, dilüsyonel koagülopati, fibrinojenin subsütisyonu, faktörler ve trombosit durumu olmakla birlikte heparin veya protamin dozu kontrolü hakkında gerekli bilgileri sağlar.

Rotem Sigma Tromboelastogram Cihazı

INTEM C EXTEM C FIBTEM C APTEM C HEPTEM C
  İntrinsic yol ile pıhtı oluşumu, fibrin polymerizasyonu ve fibrinolizin hızlı değerlendirilmesini sağlar.   Extrinsic yol ile pıhtı oluşumu, fibrin polimerizasyonu ve fibrinolizin hızlı değerlendirilmesini sağlar.   Trombositsiz hızlı analiz; fibrinojen durumunun kalitatif olarak değerlendirilmesini sağlar.   In-vitro fibrinoliz inhibisyonu; antifibrinolitik ilaçların olası etkilerinin değerlendirilmesini sağlar.   Heparin nötralizasyonu INTEM C ile karşılaştırıldığında heparinin spesifik tespitini yapar.
  • Faktör eksiklerini tespit eder.
  • Trombositopeni, fibrinojen eksikiği veya fibrin polimerizasyon bozuklukları arasında ayrım yapar.
  • Hiperfibrinolizizi tespit eder.
  • Doğrudan FX ve trombin (FIIa) inhibitörlerinin etkilerini tespit eder.