Carl Reiner-TwinStream Jet Ventilasyon Cihazı

Carl Reiner-TwinStream Jet Ventilasyon Cihazı

Jet Ventilasyon’da Altın Standart ‘’ TwinStream ‘’

Tüpsüz , Optimum Ventilasyon

TwinStream cerrahın ventilasyon sırasında çalışmasına engel olan entübasyon tüpü veya jet kateter kullanılmasını gerektirmez. Yani, cerrahın çalışma alanının gereksiz herhangi bir şekilde kısıtlanmasını önlemektedir. Endotrakeal tüpün yanma veya erime riski tamamen ortadan kaldırılmış olur.

İki farklı basınç platosunda açık sistem ventilasyona izin vermektedir. Basınç platosunun seviyesi, inspirasyon ve ekspirasyon süresi ile birlikte isteğe bağlı olarak seçilebilmektedir. Bu nedenle hem oksijenasyon hem CO2 eliminasyonu etkili bir şekilde düzenlenmektedir.

Twin Stream Kullanım Alanları

Laringeal ve Fono Cerrahi Göğüs Cerrahisi Pnömoloji / Bronkoskopi
Mikrolaringoskopi Ünilateral, tek akciğer ventilasyonu Rijid Bronkoskopi
Trakeostopi Trakeal süreçler Girişimsel Bronkoskopi
Stent Trakeal rezeksiyon Flexible Bronkoskopi
Lazer Cerrahisi Lobektomi Stent
Perkütan Dilatasyon Trakeotomi (PDT) Karina rezeksiyonu Lazer Cerrahisi
- Pnömektomi -

Twinstream Jet Ventilasyon Parametreleri:

  • İnspirasyon tepe basıncı (PIP)
  • Ekspirasyon sonu pozitif basınç (PEEP)
  • Hava yolu ortalama basıncı (MAP)
  • Jet ventilasyon inspirasyon oksijen yüzdesi (FiO2 jet)
  • Havayolu oksijen yüzdesi (FiO2 AW)
  • End-tidal CO2
  • Normal frekans ve yüksek frekans ventilasyon ünitesi