MINI Boussignac CPAP KİTİ 2

Mini Boussignac CPAP Kiti 2

Spontan ventilasyonu olan hastalar için solunum destek cihazıdır. Solunum yollarında tüm solunum döngüsü boyunca atmosferik basınçtan daha yüksek bir basıncın korunmasını sağlar.

CPAP ventilasyon modu şunları sağlar:

 • Çökmüş alveolleri iyileştirmek
 • Fonksiyonel rezidüel kapasiteyi eski haline getirmeye çalışmak
 • Alveolokapiller membran seviyesinde gaz değişimini iyileştirmek
 • Pulmoner direnci azaltmak
 • Nefes alma işini azaltmak
 • Akut pulmoner ödem durumunda alveoler sıvının interstisyel boşluğa yeniden dağıtılmasını sağlamak

Boussignac CPAP, direkt olarak yüz maskesine bağlanan tek kullanımlık, cihaza ihtiyaç duymayan CPAP sistemidir. Sistemin maskeye bağlanmayan tarafı havaya açıktır.

Bu ürün 2 yan bağlantı noktasından oluşur.

Üst port: bir hava veya oksijen kaynağına bağlantı için kullanılır.

Alt port: Basıncı kontrol etmeye yarar. Manometreye uzatma hattıyla bağlanarak hastaya verilen havanın ne kadarlık bir basınca (PEEP’e) denk geldiğini gösterir. Ayrıca hastaya hava ve oksijenin birlikte verilmesi için ekstra bir hat olarak da kullanılabilir.

CPAP Boussignac mini kit 2 içeriği;

 • 1 adet Boussignac CPAP
 • 1 adet yüz maskesi
 • 1 adet kafa sabitleme kemeri
 • 1 adet manometre uzatma hattı
 • 1 adet nebülizör

5572.403: Küçük boy maske içerir.

5572.503: Orta boy maske içerir.

5572.603: Büyük boy maske içerir.