ACİL Boussignac CPAP KİTİ

Aksesuarlar

Acil Boussignac CPAP Kiti

Spontan ventilasyonu olan hastalar için solunum destek cihazıdır. Solunum yollarında tüm solunum döngüsü boyunca atmosferik basınçtan daha yüksek bir basıncın korunmasını sağlar.

CPAP ventilasyon modu şunları sağlar:

 • Çökmüş alveolleri iyileştirmek
 • Fonksiyonel rezidüel kapasiteyi eski haline getirmeye çalışmak
 • Alveolokapiller membran seviyesinde gaz değişimini iyileştirmek
 • Pulmoner direnci azaltmak
 • Nefes alma işini azaltmak
 • Akut pulmoner ödem durumunda alveoler sıvının interstisyel boşluğa yeniden dağıtılmasını sağlamak

Boussignac CPAP; direkt olarak yüz maskesine bağlanan tek kullanımlık, cihaza ihtiyaç duymayan CPAP sistemidir. Sistemin maskeye bağlanmayan tarafı havaya açıktır.

Bu cihaz 2 yan bağlantı noktasından oluşur.

Üst port: Bir hava veya oksijen kaynağına bağlantı için kullanılır.

Alt port: Basıncı kontrol etmeye yarar. Manometreye uzatma hattıyla bağlanarak hastaya verilen havanın ne kadarlık bir basınca (PEEP’e) denk geldiğini gösterir. Ayrıca hastaya hava ve oksijenin birlikte verilmesi için ekstra bir hat olarak da kullanılabilir.

CPAP Boussignac acil kit içeriği;

 • 2 adet Boussignac CPAP ( bütünleşmiş oksijen uzatma tüpü ve manometre bağlantı tüpüne sahip)
 • 3 boy yüz maskesi
 • 1 adet kafa sabitleme kemeri
 • 1 adet manometre bağlantı kablosu
 • 1 adet şırınga 20ml ( maske kafını şişirmek & söndürmek için)
 • 1 adet nebülizör
 • 1 adet FiO2 regülatörü
 • 1 adet hastane sistemlerine uygun flowmetre

5562.700  = CPAP Acil Çantası (İçerisinde flowmetre yok)

5562.802 =  CPAP Acil Çantası (Flowmetre: AFNOR Standard – France)

5562.841 = CPAP Acil Çantası (Flowmetre: BSI Standard – UK)

5562.842 = CPAP Acil Çantası  (Flowmetre: DIN Standard – Germany)

Aksesuarlar

5566.01 = FiO2 ayarlayıcı

555.01 = Bakteri filtresi bağlantı aparatı