ASPISAFE

Aspisafe - Korumalı Örnekleme Kateteri (Bronchoalveoler Lavaj Kateteri)

Ventilatörle ilişkili pnömoni tanısı için kör bronkoalveolar lavaj için çift kateterdir. Harici (radyoopak) kateterin distal ucu bir polietilen glikol tıkacı ile kapatılmıştır. Proksimal uçta, polietilen glikol tıpasının erken çıkarılmasını önlemek için harici ve dahili kateterler arasında bir ara parçası vardır.

Aspisafe

Kodu İç Kateter Dış Kateter
  İç çap (mm) Dış çap (mm)
538.25 1.0 1.7
538.34 0.9 1.3