AIRTRAQ VIDEOLARİNGOSKOP

Airtraq Videolaringoskop

 • Endotrakeal tüp kanalı sayesinde entübasyon için harcanan zamanı kısaltır.
 • Stile ihtiyacı gerektirmez, hastayı potansiyel hasarlardan korur.
 • 90⁰lik açısı sayesinde uygulanan kuvveti ve hastada oluşacak hiperkestansiyonu azaltır.
 • Hemodinamik reaktiviteyi azaltır.
 • Herhangi bir pozisyondan entübasyonun gerçekleştirilmesini sağlar. (Prone pozisyonu, yüz yüze vs.)
 • Zor havayolu hastalarında yüksek başarı oranı sağlar.
 • Kullanımı kolaydır.

Airtraq AVANT

 • Tekrar kullanılabilen optik
 • Tek kullanımlık blade
 • Her bir entübasyonda düşük maliyet
 • Sık kullanım için videolaringoskop

Airtraq SP

 • Tek kullanımlıktır.
 • Taşınabilir.
 • Kullanıma hazır, açıp entübe etmek için kullanılabilir.
 • Yenidoğandan yetişkine kadar kullanım aralığı vardır.