MostCare Up HDM Kit

MostCare Up HDM Kit

HDM Kit, içerisinde her hasta için 72 saatlik kullanım kartı, 1 adet seldinger yöntemli arter kateter ve 1 adet basınç izleme seti içermektedir. Aynı zamanda tekli basınç izleme seti konnektörü ve bu konnektöre uyumlu kablo içermektedir, verilecek kablo ile veriler hasta başı monitöründen de takip edilebilir. Set içerisindeki arter kateterin radyal, brakial ve femoral kullanımlar için seçenekleri bulunmaktadır.

MostCare Up HDM Kit

Ürün Kodu
HDM Kit (1 Hasta için) M0101-5118906
HDM Kit (1 Hasta için) M0101-5118208
HDM Kit (1 Hasta için) M0101-5118904
HDM Kit (1 Hasta için) M0101-5118908
HDM Kit (1 Hasta için) M0101-0115118
HDM Kit (1 Hasta için) M0101-0115090
HDM Kit (1 Hasta için) M0101-0115094
HDM Kit (1 Hasta için) M0101-5118206
HDM Kit (1 Hasta için) M0101-0115096
M0101-5118906, M0101-5118208, M0101-5118904, M0101-5118908, M0101-0115118, M0101-0115090, M0101-0115094, M0101-5118206, M0101-0115096